over cityLabo

cityLabo – wie we zijn, wat we doen

In 2007 hield Antwerpen Averechts cityLabo, het nieuwe stadslaboratorium, boven de doopvont. cityLabo trekt de stad in, op zoek naar de interactie tussen mens en stadsarchitectuur. Hoe ervaren stadsbezoekers en – bewoners ‘hun’ stad van de 21ste eeuw? Wordt het een veilig nest, of een kankerplek? Hoe ziet de ideale stad er volgens de ‘man/vrouw in de straat’ en de stedebouwkundige uit? Hoe kunnen beide partijen iets voor elkaar betekenen?
Deze en nog een heleboel andere vragen wil cityLabo publiekelijk stellen, in een immer evoluerende denktank die vakmensen en stadsgebruikers samenbrengt.

een ontdekkingstocht,
met een paar onvoorspelbare wendingen

cityLabo = een forum

In cityLabo krijgt de anonieme stedeling een stem. Hier krijgt hij de mogelijkheid om vragen te stellen over zijn leefomgeving, om het vertrouwde stadsdecor met een nieuwe blik te bekijken. cityLabo wandelt tijdens zijn ontdekkingstochten ongegeneerd over alle grenzen van wetenschappelijke, artistieke en professionele disciplines heen. Er wordt inspiratie gezocht in stedebouwkundige vakliteratuur, dromen van kunstenaars en persoonlijke opinies van stadsbewoners.

cityLabo = een databank

Vermits cityLabo in de eerste plaats een laboratorium is, staat het experiment hier centraal. We willen de stadsgebruiker op een ‘ongewone’ manier confronteren met zijn/haar stad. De dialogen, vragen en opinies die daaruit voortvloeien, worden geregistreerd en opgeslagen in een databank. Het resultaat is een levend ‘stadsgeheugen’ dat ter beschikking staat van alle geïnteresseerden. De databank kan als inspiratiebron of referentiekader gebruikt worden door iedereen die op stedebouwkundig, artistiek of sociologisch vlak actief is.

cityLabo = de vertrouwde en de vreemde stad

Om het debat over de publieke en private stad aan te zwengelen, neemt cityLabo je mee op ontdekking door zeer uiteenlopende buurten. Er wordt rondgeneusd in vertrouwde straten en gebouwen, maar er komen evengoed plekken aan bod die zo goed als ongekend terrein zijn.